Pomaháme

Pomáhat má smysl, pojďte do toho s námi!

My v Reality Heliman s.r.o. jsme se rozhodli podporovat pravidelnými měsíčními příspěvky nadaci Český mozek - www.ceskymozek.cz a jejich projekt České srdce. Tento projekt finančně podporuje vážně nemocné děti a dospělé, pečující osoby a podporuje projekty a aktivity právnických a fyzických osob zaměřené na tělesně a mentálně postižené.... Proto my jako lidé,...

Compare listings

Compare